https://books.ldubgd.edu.ua/index.php/ed/issue/feed Навчально-методичні видання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Оксана Трачук o.trachuk@ldubgd.edu.ua Open Monograph Press