ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПОЖЕЖ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Authors

Е. М. Гуліда
О. М. Коваль

Synopsis

У монографії розглядаються наукові основи ліквідації пожеж на деревообробних підприємствах. Розроблені математичні моделі для оптимізації тактики локалізації і гасіння пожеж, вибору сил і засобів пожежогасіння при ліквідації пожеж в закритих приміщеннях деревообробних цехів і на відкритих складах лісоматеріалу з урахуванням надійності системи пожежогасіння. Розроблені блок-схеми алгоритмів розв’язку моделей і написані програми дозволили значно підвищити ефективність ліквідації пожеж.
Розроблена оптимізаційна математична модель і пакет прикладних програм для визначення оптимальної кількості і площі пожежних відсіків в закритих приміщеннях деревообробних цехів. Розроблена математична модель, алгоритм розв’язку і написана програма для визначення кількості всіх необхідних засобів протипожежного захисту об’єкта.

Cover for ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПОЖЕЖ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Published
May 15, 2017
Categories