ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

Authors

А. В. ЛИТВИН

Synopsis

У монографії досліджуються шляхи інформатизації професійно-технічної освіти, запропоновано комплекс заходів щодо розроблення та впровадження в педагогічну практику інформаційно-комунікаційних технологій. На основі аналізу навчально-виховного процесу в профтехосвіті будівельного профілю з урахуванням тенденцій інформатизації освітньої галузі та будівельного виробництва, а також застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійному навчанні розвинених країн виявлено й охарактеризовано основні особливості інформатизації та використання ІКТ у професійній підготовці робітників- будівельників; теоретично обґрунтовано систему інформатизації навчання у ПТНЗ будівельного профілю в Україні; розкрито сутність педагогічних умов інформатизації та розроблено модель інформатизації навчально-виховного процесу в будівельних ПТНЗ; запропоновано концепція інформатизації підготовки фахівців-будівельників; вдосконалено науково-методичне забезпечення інформатизації професійно-технічної освіти будівельного профілю. Подано практичні рекомендації щодо методики інформаційної підготовки майбутніх будівельників, методики застосування педагогічних програмних засобів у ПТНЗ будівельного профілю, підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання цих ПТНЗ до використання ІКТ у педагогічній діяльності. Для керівників навчальних закладів, методистів і педагогічних працівників профтехосвіти, викладачів, аспірантів і студентів педагогічних ВНЗ, працівників органів управління освітою.

Cover for ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ
Published
April 3, 2011
Categories