ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Authors

Л. А. Руденко

Synopsis

У монографії розглянуто систему вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах, спрямовану на формування їхньої комунікативної культури.

На основі науково-методологічного аналізу поняття комунікативної культури особистості, з урахуванням тенденцій розвитку сфери обслуговування як важливого сектору економіки країни й особливостей професійної діяльності працівників сфери послуг, а

також напрямів модернізації професійно-технічної освіти, запропоновано шляхи формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування як засобу особистісного та професійного зростання і становлення професійної компетентності.

Уточнено дидактичні та психологічні аспекти розвитку комунікативного потенціалу майбутніх фахівців сфери обслуговування; основні функції та структурні компоненти їхньої комунікативної культури; обґрунтовано й реалізовано педагогічні умови та розроблено модель, що відображає авторську систему формування комунікативної культури фахівців сфери обслуговування у ПТНЗ; удосконалено методичні підходи до вирішення поставленої проблеми.

Для керівників, методистів і педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, викладачів, аспірантів і студентів педагогічних ВНЗ, а також дослідників у галузі теорії та методики професійної освіти.

Cover for ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Published
May 21, 2015
Categories