ПРАВНИЧІ АСПЕКТИ ТЕРОРИЗМУ: ГЕНЕЗИС, ТЕОРІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Authors

А. САМІЛО
Р. ЯКОВЧУК

Synopsis

У монографії досліджується проблеми міжнародного тероризму, розглянуто найважливіші правові аспекти тероризму. Особливу увагу приділено розкриттю філософсько-правових норм сучасного тероризму, аналізується зв’язок тероризму з організованою злочинністю.

Освітлені ознаки, причини та види тероризму; основні напрями та засоби терористичної діяльності.

Рекомендовано для науково-педагогічних працівників, курсантів, студентів та слухачів ВНЗ ДСНС України.

Cover for ПРАВНИЧІ АСПЕКТИ ТЕРОРИЗМУ: ГЕНЕЗИС, ТЕОРІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Published
November 16, 2019