ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Authors

Р. Б. Веселівський
Р. С. Яковчук
О. О. Василенко
А. П. Половко

Synopsis

Монографія присвячена проблемі застосування сучасних огороджувальних конструкцій з точки зору пожежної безпеки. Обгрунтовано умови застосування вертикальних багатошарових огороджувальних конструкцій будівель і споруд з урахуванням їх вогнестійкості. Теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено залежність глибини прогріву та межі вогнестійкості багатошарових вертикальних огороджувальних конструкцій від геометричних розмірів та теплофізичних характеристик шарів таких конструкцій. Розроблено рекомендації із застосування вертикальних багатошарових огороджувальних конструкцій в будівництві відповідно до їх класу вогнестійкості.

Cover for ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Published
November 1, 2019
Categories