ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЖИТТЄТВОРЧІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

Authors

О. А. Кривопишина
Н. О. Терентьєва

Synopsis

Подано наукові доробки науковців про особливості життєдіяльності та життєтворчості особистості в особливих умовах, що є важливим пізнавальним кроком у професійній підтримці сьогодення країни у кризових ситуаціях розвитку та наданні кваліфікованого тематичного психолого-педагогічного супроводу громадянам, які цього потребують. Привертає увагу різноплановість аспектів функціонального змісту презентованих наукових розвідок: розвиток творчої особистості; психологічний супровід підготовки фахівців до діяльності в особливих умовах; вікові кризи як особливі умови життєдіяльності та життєтво рчості особистості; навчання людини упродовж життя та
психологічні умови формування професійної компетентності як запоруки наступної життєтворчості особистості у її професійній діяльності. Для психологів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, адюнктів, магістрантів, студентів, курсантів та широкому загалу науковців.

Cover for ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЖИТТЄТВОРЧІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ
Published
November 2, 2018
Categories