ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ

Автори

Роман Тацій
Марта Стасюк
Оксана Трусевич

Синопсис

Важливим фактором у засвоєнні вищої математики й оволодінні її методами є самостійна робота читачів. Система типових розрахунків сприяє більш глибокому вивченню вищої математики.
Навчальний посібник є другою частиною серії «Математичний практикум» і не пов’язаний з програмами конкретних навчальних закладів. Він містить основні теоретичні відомості з курсу «Інтегральне числення», приклади розв’язування типових завдань та варіанти задач для самостійного розв’язування з відповідями. Посібник можна використовувати як довідник, збірник задач чи підручник для самостійного вивчення матеріалу.

Титульна сторінка ІНТЕГРАЛЬНЕ  ЧИСЛЕННЯ
Опубліковані
червень 23, 2019
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions