Інформаційні технології комп'ютерного моделювання екофізичних процесів

Автори

Юрій Стародуб
Павло Урсуляк
Андрій Гаврись

Синопсис

У навчальному посібнику «Інформаційні технології комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів» розглянуті питання вивчення і аналізу інформації з супутникових знімків, отриманих для території України з допомогою штучних супутників Землі. Для обробки супутникових знімків обґрунтовано використання програм обробки даних ENVI і ArcGIS. У результаті цільового застосування програм розроблена методика аналізу та опрацювання супутникових даних, побудови карт областей і районів, зокрема, України. На цій основі розроблений підхід до вивчення вегетаційного та снігового індексів, прогнозу водного режиму територій. Наведені приклади розрахунку передбачення природного водного стану Миколаївського району Львівської області, моделювання річки Західний Буг від витоків до точки впадіння в водосховище – озеро Зеґжинське на території Польщі. Показано основи вивчення хвильових процесів переміщень і швидкостей переміщень із загасанням коливань у реальних середовищах, які за рахунок впливів зовнішніх нестаціонарних сил можуть призводити до руйнівних процесів.

Навчальний посібник розрахований для підготовки бакалаврів за спеціальністю „Цивільна безпека“, а також може бути використаний зацікавленими особами для вивчення основ моделювання еколого-геофізичних процесі

Титульна сторінка Інформаційні технології комп'ютерного моделювання екофізичних процесів
Опубліковані
травень 16, 2018

Details about this monograph

Physical Dimensions