Структура, кінематика та динаміка механізмів

Автори

Лідія Дзюба
Ольга Меньшикова

Синопсис

У навчальному посібнику висвітлено основи структурного, кінематичного та динамічного аналізу механізмів. Навчальний матеріал відповідає темам з технічної механіки, в яких розглядають основи теорії механізмів і машин. Деякі теми охоплюють значно більше матеріалу, ніж вивчають у скорочених курсах технічної механіки. Тому цей навчальний посібник можна використати для вивчення навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» та під час курсового проектування з цієї дисципліни.
Теоретичні викладки матеріалу супроводжуються прикладами розв’язку типових задач та задач підвищеної складності. Для самоконтролю під час навчання наведені контрольні питання до кожної глави та завдання для самостійного розв’язування.

Титульна сторінка Структура, кінематика та динаміка механізмів
Опубліковані
травень 17, 2021
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions