ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Автори

Олена Вавринів
Роман Яремко

Синопсис

Навчальний посібник «Основи психологічного консультування» містить матеріал, що в повній мірі розкриває основні питання психологічного консультування, зокрема, такі як: основи психологічного консультування; технологія та етапи проведення консультативної бесіди; особистість клієнта психологічного консультування; особистість психолога та його роль в психоконсультативному процесі; проблеми, які найчастіше виникають в процесі психологічного консультування та як з ними справлятись. А також питання практичного спрямування: консультування з приводу особистісних та ділових проблем; консультування в кризових станах; психологічне консультування в системі освіти; консультування з приводу подружніх проблем; специфічні проблеми психологічного консультування; дистанційне психологічне консультування.

Зміст посібника відповідає Програмі нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування» підготовки бакалавра за спеціальністю: 053 «Психологія».

Титульна сторінка ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Опубліковані
травень 18, 2021
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions