ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Автори

Роман Яремко

Синопсис

Навчальний посібник «Військова психологія» містить матеріал, що в повній мірі розкриває основні розуміння психологічних особливостей військово-професійної діяльності, складових її успішності, навчання визначення типу діяльності, основним методам управління психологічною роботою з військовослужбовцями та її реалізації, планування та здійснення заходів з найбільш оптимальним протіканням діяльності у військовослужбовців.

Зміст посібника відповідає Програмі нормативної навчальної дисципліни «Військова психологія» підготовки магістра за спеціальністю: 053 «Психологія».

Титульна сторінка ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ
Опубліковані
травень 18, 2021
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions