Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

Автори

Юрій Сукач
Роман Сукач
Ростислав Ткачук
Олександр Синельніков

Синопсис

У посібнику розкриваються особливості навчання різних груп населення культури безпеки його життєдіяльності, обізнаності щодо прав і обов’язків у сфері цивільного захисту та готовності до свідомих практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій, а керівного складу та фахівців різних рівнів, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту – набуттям навичок створювати, приймати та реалізувати управлінські рішення в межах посадових обов’язків і повноважень, передбачених законодавством у цій сфері.
Посібник призначений для курсантів та студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю 263 “Цивільна безпека”. Також може бути корисним для практичних працівників Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій.

Титульна сторінка Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
Опубліковані
січень 21, 2021

Details about this monograph

Physical Dimensions