TRANSLATION FOR SPECIFIC PURPOSES (Cybersecurity)

Автори

Олександра Пальчевська
Марія Маланюк

Синопсис

Навчальний посібник адресовано студентам, які вивчають курс «Галузевого перекладу» з англійської мови як першої іноземної. Мета посібника – формування у студентів перекладацької компетенції, а саме спеціальної складової її прагматичної частини, що передбачає знання, вміння та навики, які необхідні перекладачу при перекладі тестів у сфері кібербезпеки.

Посібник містить необхідний практичний матеріал, що ґрунтується на теоретичних положеннях, які студенти опановують протягом вивчення курсів “Вступ до перекладознавства”, “Теорія та практика перекладу”.

Титульна сторінка TRANSLATION FOR SPECIFIC PURPOSES (Cybersecurity)
Опубліковані
жовтень 21, 2021

Details about this monograph

Physical Dimensions