Лінгвокраїнознавство франкомовних країн

Автори

Ірина Попко
Наталя Лотоцька

Синопсис

Навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи призначений для навчання студентів 3 та 4 курсів спеціальності 035 «Філологія». Мета посібника полягає у забезпеченні вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування для студентів спеціальності 035 «Філологія» вищих навчальних закладів.

Титульна сторінка Лінгвокраїнознавство франкомовних країн
Опубліковані
жовтень 21, 2021
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions