ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ. ЧАСТИНА ІІ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ. ОПТИКА

Автори

Валентина Балицька
Лідія Ярицька

Синопсис

Практикум до виконання лабораторних робіт з фізики (містить опис 15 лабораторних робіт) складено відповідно до навчальної програми “Фізика”. У ньому наведена вся інформація, необхідна здобувачу вищої освіти для підготовки і виконання лабораторної роботи, зокрема: назва лабораторної роботи, мета, опис приладів і матеріалів, що використовують в даній лабораторній роботі, теоретичні відомості та виведення робочої формули, опис вимірювального пристрою, перелік теоретичних питань, які здобувач повинен вивчити під час самопідготовки, докладна інструкція для виконання експерименту та математичної обробки отриманих результатів.

Титульна сторінка ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ. ЧАСТИНА ІІ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ. ОПТИКА
Опубліковані
листопад 22, 2021
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions