ЗБІРНИК ЗАДАЧ І ВПРАВ З ХІМІЇ ІIІ. Органічна хімія

Автори

Борис Михалічко
Олена Лавренюк
Ольга Щербина

Синопсис

У навчальному посібнику містяться короткі теоретичні відомості про властивості різних класів органічних речовин, а також задачі й вправи. Навчальний матеріал, який подавали на лекціях, курсанти, студенти й слухачі вивчають з конспекту та рекомендованої літератури. Опрацьовуючи теоретичний матеріал з відповідної теми, курсанти, студенти й слухачі повинні вміти розв’язувати задачі, основні типи яких розраховано для самостійної роботи.

Титульна сторінка ЗБІРНИК ЗАДАЧ І ВПРАВ З ХІМІЇ ІIІ. Органічна хімія
Опубліковані
грудень 21, 2020
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions