МІКРОЕКОНОМІКА: ТЕОРІЯ, ТЕСТИ, ЗАДАЧІ

Автори

Ольга Мартин

Синопсис

У навчальному посібнику викладені перші сім тем курсу, кожна з яких включає теоретичний матеріал, формули, типові задачі з детальними розв’язками. Завдання для самостійної роботи та контролю знань включають тести та задачі різної складності; до всіх задач надаються відповіді. Такий виклад сприятиме кращому засвоєнню матеріалу здобувачами вищої освіти, дозволить сформувати навички вирішення проблем, що виникають у діяльності суб’єктів економіки, ефективно використовувати набуті знання на практиці.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

Титульна сторінка МІКРОЕКОНОМІКА: ТЕОРІЯ, ТЕСТИ, ЗАДАЧІ
Опубліковані
листопад 22, 2021
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions