Інженерна екологія. Практикум

Автори

Катерина Степова
Ірина Кочмар

Синопсис

Практикум складено згідно з програмою курсу "Інженерна екологія" для спеціальності 101 "Екологія". Містить основні теоретичні відомості, розрахункові формули, приклади розв'язання типових задач, а також задачі для самостійної роботи до кожної з тем. У додатках наведено довідковий матеріал, необхідний для виконання завдань.
Розраховано для підготовки фахівців рівня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 101 "Екологія".

Титульна сторінка Інженерна екологія. Практикум
Опубліковані
лютий 8, 2021
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions