СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Автори

Мирослав Коваль
Зінаїда Гіптерс

Синопсис

У зведеному словнику-довіднику подано зміст основних понять і категорій, вживаних у вітчизняній та іноземній літературі з соціальної роботи, соціальної антропології, етнографії, етики, економічної теорії, права, соціології, психології, педагогіки тощо. Їх тлумачення відповідає сучасним вимогам і може бути використано як довідковий матеріал. Подаються спеціальні терміни, котрими послуговуються соціальні педагоги у своїй дослідницькій практиці, а також загальновживані слова, що стосуються соціального забезпечення, історії освіти, служби цивільного захисту, економічного розвитку України.
Широко представлено термінологію наукових напрямів, що інтенсивно розвиваються (економіки, соціальної роботи, соціології, психології та інших), а також тлумачення слів іншомовного походження.
Навчально-методичний посібник призначено для фахівців соціальної роботи, соціальної педагогіки, безпеки життєдіяльності, психології тощо, а також для здобувачів закладів вищої освіти, аспірантів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв, практикуючих спеціалістів із соціального забезпечення, профспілкових активістів, учасників волонтерського руху та недержавних громадських об’єднань.

Титульна сторінка СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Опубліковані
лютий 17, 2020

Details about this monograph

Physical Dimensions