ТЕПЛОТЕХНІКА в пожежній справі

Автори

Роман Лозинський

Синопсис

В навчальному посібнику ґрунтовно розкриваються основи теплотехніки та їх використання в пожежній справі. Вказується методика розв’язування задач з конкретних тем, більшість яких складена автором і які стосуються практичної діяльності працівників оперативно рятувальної служби.
Посібник охоплює всі розділи термодинаміки та теплопередачі і тому добре слугуватиме курсантам, студентам і слухачам закладів вищої освіти, які спеціалізуються в цій галузі.

Титульна сторінка ТЕПЛОТЕХНІКА в пожежній справі
Опубліковані
листопад 22, 2021

Details about this monograph

Physical Dimensions