ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВ

Автори

Оксана Станіславчук
Орислава Горностай
Олександр Мірус

Синопсис

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні основи гідравлічних, теплових, масообмінних та механічних процесів, а також принципи будови і роботи типових машин та апаратів, їх переваги та недоліки.

Посібник призначений для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання, які навчаються за спеціальностями 263 “Цивільна безпека”, 073 “Менеджмент (Менеджмент організацій та адміністрування)”, може бути корисним здобувачам вищої освіти за спеціальністю 161 “Хімічні технології та інженерія” та інших споріднених, а також практичним фахівцям в галузі цивільного захисту, охорони праці, менеджменту та інженерно-технічним працівникам хімічної, газо- та нафтопереробної промисловості.

Титульна сторінка ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВ
Опубліковані
лютий 16, 2020

Details about this monograph

Physical Dimensions