МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Автори

Лариса Руденко
Роксолана Сірко
Оксана Стельмах
Олена Вавринів

Синопсис

У посібнику викладені методичні засади формування комунікативної культури майбутніх психологів під час професійної підготовки у закладі вищої освіти. Розглянуто етапи формування комунікативної культури, запропоновано комплекс активних методів і сучасних педагогічних технологій, які оптимізують цей процес. Це допоможе вдосконалити систему підготовки майбутніх психологів, які, крім професійних знань, умінь і навичок володіли б рефлексією, самостійністю, вміннями конструювати професійно-комунікативні дії, творчо підходити до виконання різноманітних комунікативних завдань під час професійної діяльності, зокрема в екстремальних ситуаціях.

Для науково-педагогічних працівників, методистів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія».

Титульна сторінка МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
Опубліковані
січень 20, 2021
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions