ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Автори

Наталія Гринчишин

Синопсис

Мета практикуму – формування необхідних вмінь та навичок з навчальної дисципліни «Екологія людини». Розглянуто деякі теоретичні питання екології людини. Використано довідково-інформаційні матеріали діючих нормативних актів України.

Практикум з екології людини призначено для курсантів, студентів, слухачів вищих навчальних закладів спеціальності 101 «Екологія», він також буде корисний викладачам, науковцям, спеціалістам у галузі екології людини.

Титульна сторінка ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
Опубліковані
травень 31, 2018
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions