Адміністративне право

Автори

Зоряна Гонтар
Мар'яна Купчак
Андрій Харчук

Синопсис

Підготовлено відповідно до програми нормативної навчальної дисципліни «Адміністративне право», яку вивчають майбутні фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у галузі управління та адміністрування. Для засвоєння курсантами та студентами теорії як цілісної системи знань навчальний посібник складено у структурно-логічних схемах, що дозволить досягти дидактичної мети побудови оптимальної з точки зору раціонального засвоєння й економії часу структури наукових знань.
Відображено основні положення, що стосуються державно-правових явищ та відносин, які виникають при регулюванні нормами адміністративного права, понятійний апарат цієї галузі права з урахуванням рівня розвитку суспільних відносин у цілому та рівня розвитку сучасного права. Для курсантів та студентів закладів вищої освіти, майбутніх фахівців у галузі права, управління та адміністрування і всіх, хто цікавиться проблемами вирішення адміністративно-правових проблем, в тому числі і в системі цивільного захисту.

Титульна сторінка Адміністративне право
Опубліковані
листопад 2, 2019
Категорії