Управління проектами: теорія, практика, інформаційні технології

Автори

Олег Зачко
Андрій Івануса
Дмитро Кобилкін

Синопсис

Навчальний посібник «Управління проектами: теорія, практика, інформаційні технології» містить основні терміни та поняття, а також методи та моделі з області управління проектами в системі цивільного захисту. У навчальному посібнику розглядається практичний проект створення пожежно-рятувальної частини за допомогою прикладного програмного комплексу MS Project. Після кожної теми наведені питання для проведення самоконтролю із закріплення вивченого матеріалу, а також у кінці посібника наведено підсумковий тест для визначення рівня засвоєних знань з області управління проектами.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» та 122 «Комп'ютерні науки». Може бути корисний фахівцям, що працюють в галузі управління проектами та у своїй повсякденній діяльності використовують програму MS Project, а також аспірантам і науковцям.

Титульна сторінка Управління проектами: теорія, практика, інформаційні технології
Опубліковані
квітень 17, 2019