Основи програмування (Python, Java)

Автори

Ольга Смотр
Олександр Придатко
Ігор Малець

Синопсис

Запропоноване видання дозволяє студентам без будь-яких базових знань з програмування за час навчання освоїти основні конструкції Python та JAVA (на основі стандартних бібліотек) і впевнено оволодіти навичками алгоритмізації. Всі роботи супроводжуються прикладами розв’язання задач. Використовуючи доступне програмне забезпечення на власних персональних комп’ютерах і необхідне методичне забезпечення у вигляді розроблених лабораторних практикумів, студенти мають можливість проводити моделювання та виконання лабораторних робіт самостійно та дистанційно. Сукупність набутих навичок дозволяє вже на першому курсі розробляти досить складні алгоритми.

Титульна сторінка Основи програмування (Python, Java)
Опубліковані
жовтень 30, 2019