Комп'ютерна схемотехніка. Ч.1

Автори

Юрій Борзов
Ольга Смотр

Синопсис

Лабораторний практикум є збіркою завдань та інструкцій для закріплення теоретичних знань, отриманих на лекційних заняттях з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка і архітектура комп’ютера». Використовуючи доступне програмне забезпечення на власних персональних комп’ютерах і необхідне методичне забезпечення у вигляді розроблених лабораторних практикумів, студенти мають можливість проводити моделювання та виконання лабораторних робіт самостійно та дистанційно. Також використання таких програм значно спрощує процес моделювання та дослідження схем і знімає проблему наявності достатньої елементної бази та вимірювальної апаратури. Кожна лабораторна робота практикуму містить тему, мету, короткі теоретичні відомості, завдання, порядок виконання завдань і список питань для самоперевірки.

Титульна сторінка Комп'ютерна схемотехніка. Ч.1
Опубліковані
квітень 17, 2019