Теплофізика та пожежна безпека. Ч.1. Термодинаміка

Автори

Роман Лозинський

Синопсис

В посібнику ґрунтовно розкриваються основи термодинаміки та їх використання в пожежній безпеці. Вказується методика розв’язування задач по конкретних темах, більшість яких складена автором і які стосуються практичної діяльності працівників оперативно-рятувальної служби. Охоплюючи всі розділи термодинаміки посібник добре слугуватиме курсантам, студентам і слухачам закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями «Пожежна безпека» та «Цивільний захист».

Титульна сторінка Теплофізика та пожежна безпека. Ч.1. Термодинаміка
Опубліковані
листопад 23, 2018
Категорії