Основи психології та педагогіки

Автори

Лариса Руденко

Синопсис

Навчальний посібник «Основи психології та педагогіки» містить матеріал, що інтегрує знання про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку та функціонування (психологічний аспект), та знання щодо функцій і механізмів управління розвитком людини (педагогічний аспект). Вивчення дисципліни спрямоване на формування психолого-педагогічної скерованості мислення курсантів і студентів, закладення фундаменту їхньої професійної діяльності, оскільки психолого-педагогічні знання й уміння дозволяють фахівцям у галузі безпеки людини організовувати трудовий процес з орієнтацією на потреби і можливості конкретних особистостей. Неможливо говорити про ефективність педагогічного впливу без опори на психологічні знання.
Зміст посібника відповідає Програмі нормативної навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» підготовки бакалавра за спеціальностями: 275 «Транспортні технології», 125 «Кібербезпека» та 263 «Цивільний захист»

Титульна сторінка Основи психології та педагогіки
Опубліковані
травень 15, 2019
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions