Теорія прийняття рішень

Автори

Тарас Гембара
Мирослава Кусій

Синопсис

У посібнику викладено  основні поняття, критерії теорії прийняття рішень, прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності.  Розглянута теорія експертних оцінок. Наведена методика застосування програмного пакету Deductor до задач теорії прийняття рішень. Викладений у посібнику матеріал дає  змогу студентам ознайомитися з методами та алгоритмами прийняття рішень, познайомитися з основами теорії вимірювання. Для студентів технічних спеціальностей.

Титульна сторінка Теорія прийняття рішень
Опубліковані
квітень 26, 2021
Категорії

Details about this monograph

Physical Dimensions